Privacy Statement

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Zonnestudio Tropical of de aan haar gelieerde ondernemingen. Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van jou. Zonnestudio Tropical verwerkt persoonsgegevens over je doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij willen graag dat je zoveel mogelijk zelf de controle heb over je eigen gegevens. Met deze privacyverklaring laten we je dan ook weten welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gegevens gebruiken. Dit doen we zo transparant mogelijk en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.

 Onze organisatie

De gegevens van onze organisatie waar je ons kunt bereiken zijn:

Naam: Zonnestudio Tropical

Adres: Hoofdstraat  2, 3741 AD Baarn, 035 – 5422392
Internet: https://www.zonnestudiotropical.nl

Email: info@zonnestudiotropical

 Zonnestudio Tropical heeft een Privacy Officer. Deze is bereikbaar via bovenstaand emailadres en telefoonnummer.

Het vastleggen van gegevens

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening professioneel, persoonlijk, en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. Als je onze website of één van onze andere media bezoekt of onze nieuwsbrieven of mailings opent om informatie te bekijken of te downloaden, worden door ons enkele ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die je gebruikt en de datum en tijd waarop je onze media bezoekt of opent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze media en kunnen wij deze optimaliseren, alsook je zo goed mogelijk informeren over onze dienstverlening.

 Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens en contactgegevens (zoals naam, emailadres en telefoonnummer) die je zelf actief aan ons verstrekt door bijvoorbeeld ons contactformulier of sollicitatieformulier in te vullen, of door met ons te chatten.

 Verstrekken en/of delen van gegevens

Je bepaalt zelf of je van de services of dienstverlening gebruik wilt maken die op onze website, in onze nieuwsbrieven en in onze mailings worden aangeboden. Als je niet wilt dat wij je persoonlijke informatie toesturen, kunt je ons dat laten weten. Zonnestudio Tropical deelt je persoonsgegevens met derden alleen als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Zonnestudio Tropical blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het is mogelijk dat onze website, nieuwsbrieven of mailings links naar andere websites bevatten. Je dient het privacy beleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van onze privacyverklaring.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens

Onze website en/of dienstverlening is er niet op gericht om gegevens te verzamelen over website-bezoekers met een leeftijd jonger dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is voor ons echter niet mogelijk om te controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar. Wij adviseren ouders en voogden dan ook om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen. Mocht je in de overtuiging zijn dat wij desondanks zonder toestemming gegevens hebben verzameld van minderjarigen, neem dan contact met ons op via info@Zonnestudio Tropical.com Wij zullen deze gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

 Cookies

Onze website stuurt een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar je computer. Hierdoor kunnen we je computer herkennen als je ons opnieuw bezoekt, zonder dat we je lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om je aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de inrichting van de pagina’s op onze website te optimaliseren voor bezoekers en onze website goed te laten werken. Zonnestudio Tropical gebruikt functionele en analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van de website. Daarnaast maakt Zonnestudio Tropical ook gebruik van marketingcookies. Deze installeren wij alleen nadat jij er toestemming voor hebt gegeven en zorgen ervoor dat onze website zo goed mogelijk aansluit bij jouw wensen. Als je geen cookies wilt ontvangen kun je dit aangeven in onze cookiemelding op de website, of in het hulpbestand van je internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren, of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

 Bewaartermijn

Zonnestudio Tropical bewaart gegevens slechts gedurende de termijn die nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en gebruikt, en voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is om de toepasselijke wettelijke vereisten na te leven.

 Beveiliging

Zonnestudio Tropical erkent haar verantwoordelijkheid en neemt de bescherming van je gegevens serieus. Wij gaan daar zorgvuldig mee om. Zonnestudio Tropical gebruikt verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers en firewalls, alsook een beveiligde internetverbinding (https, SSL), en neemt passende maat-regelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je gegevens tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 Je rechten

Zonnestudio Tropical streeft er naar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Als je eenmaal je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt hebt, kun je ons op elk door jezelf gewenst moment verzoeken deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Je kan dit doen door ons een bericht te sturen op info@Zonnestudio Tropical.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Je kan ons bijvoorbeeld vragen stellen over onze privacyverklaring of onze website, een kopie van je profiel opvragen, of aangeven dat je in de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie meer van Zonnestudio Tropical wenst te ontvangen. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Wijziging van de privacyverklaring

Zonnestudio Tropical evalueert zijn privacyverklaring regelmatig, en op gezette tijden. Wij kunnen hierbij onze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. We raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om te zien of de verklaring is gewijzigd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 Januari 2020

 

TROPICAL BAARN

Hoofdstraat  2
3741 AD Baarn
035 - 5422392

TROPICAL PUTTEN

Kerkstraat 63
3882 BN Putten

0341-356725

VOLG ONS